Nuss法漏斗胸手術手技研究会

我が国の胸壁疾患治療の向上と発展をめざして

事務局

川崎医科大学 小児外科

086-462-1111(代)
mail: pedsurg@med.kawasaki-m.ac.jp